Jetty van Enk


Jetty van Enk

Mijn naam is Jetty van Enk. Ik ben 61 jaar oud. Ik ben een kleine 2 jaar bezig met beeldhouwen.

Jarenlang ben ik begeleider geweest bij de stichting KUBES, die excursies organiseert voor blinden en slechtzienden. Daar maakte ik kennis met beeldhouwen, omdat er jaarlijks een aantal blinde kunstenaars exposeert. Er waren heel veel beeldhouwwerken bij, die gemaakt waren op de tast. Het materiaal kon je dus aanraken en op die manier leerde ik het verschillende materialen voelen, zoals de houtsoorten en brons. Dit bracht me op het idee om het ook eens te willen leren. Het tweede moment waarop ik kennismaakte met beeldhouwen was in een vakantieweek. Als deelnemers kregen we allemaal een stuk speksteen, waar we iets konden mee konden doen. Dat vond ik zo interessant, dat ik thuis met een aantal kleinere stenen aan de gang ben gegaan. Ik wilde ook wel graag iets groters maken en daarvoor is er iemand nodig, die het hele proces kent.

Op dit moment begin ik het hele proces leuk te vinden. Er gebeurt van alles met het beeld. Tekenen of nadenken over het ontwerp, schaven, hakken en wat er verder bij komt kijken voor het een beeld is. Momenteel ben ik nog bezig met een tegel, maar een volgende keer wordt het werken met speksteen. Ik ga nu al nadenken over de vorm van de steen en wat het moet worden.

Iedereen is een keer begonnen met beeldhouwen. De een vroeger, de ander later. Ik moet nog heel veel ervaring opdoen. Het leuke vind ik, da tik dingen kan vragen aan iemand, die heel lang bezig is met deze hobby. Bovendien leer ik ‘out of the box’ denken. De tegel is eerst van klei gemaakt. Toen kwam er een laag gips omheen en nog is hij niet af. Als laatste komt er een laag cement overheen en dan is het werkstuk definitief klaar om opgehangen te worden. Een heel interessant proces!
                                                                           © 2022 H&S